Az MKKSZ ÖDOSZT HIRLEVELE

Megjelent: 2017. november 28. kedd

Az önkormányzati tisztviselők és dolgozók érdekében az MKKSZ szervezésében 2016-ban, és 2017-ben lefolytatott három sztrájk után ismételten a munkabeszüntetés eszközéhez kell nyúlnunk. Céljaink változatlanok. Intézményes megoldást követelünk tíz éve rendezetlen béreink emelése érdekében!

HA A KORMÁNY NEM REAGÁL POZITÍV DÖNTÉSSEL A KÖVETELÉSEINKRE,

AZ ÖDOSZT ELNÖKSÉGE TÖBBHULLÁMOS ORSZÁGOS SZTRÁJKOT HIRDET!

KÖVETELJÜK A SZTRÁJKTÁRGYALÁS FOLYTATÁSÁT!

Folytatjuk harcunkat a kistelepülési önkormányzatok megmentése és működőképességének megőrzése érdekében. Magyarország települési végein is ugyanannyi joga van az állampolgároknak, mint a nagyvárosokban. Korrekt, törvényes és minőségi közigazgatási szolgáltatások nekik is járnak! Közel ezer település esetében már a önkormányzat és a közösség megsemmisülése fenyeget. (Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levélhez katt ide)

A sztrájkharcunk eredményeként az önkormányzatoknak 2017-től lehetővé vált, hogy saját forrásaik terhére emeljék a 2008 óta változatlan 38.650 Ft-os illetményalapot. Ennek nyomán a 1303 hivatal közül 303-ban nőtt az illetményalap (adatforrás: BM). Ez igen nagy siker! Viszont 903 hivatalban dolgozó több mint 17.000 köztisztviselő bére nem változhatott, mert ennek fedezete nem állt – jellemzően a kisebb – önkormányzatok rendelkezésére. A köztisztviselők 58 %-a immár 10 éve nem kapott fizetésemelést. Csak annak változott a bére, aki garantált bérminimum emelésének – mely 2018. január 1-től 180.500 Ft (nettó 120.033 Ft) – hatása elért. Ma már a köztisztviselők tömegei kapják ezt a legkisebb bért!

 

A Kormány megosztó politikát folytat, úgy tűnik, feltett szándéka, hogy megsemmisíti a magyar közigazgatás egységét, és a felszámolódás, a tönkretétel útjára küldött ezernél több kistelepülési önkormányzatot. Látható, hogy az önkormányzati hivatalok ellehetetlenítésével, a helyi társadalmakat szaktudásukkal ma is áldozatosan szolgáló tisztviselők és szakemberek elszegényítésével véglegesen át akarja formálni a magyar közigazgatás viszonyait.

 

Álláspontunk hosszú évek óta ismert, követeléseinket tízedik éve eredménytelenül képviseltjük a kormányzat előtt. Legutóbb a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (KÉF) 2017. november 21-i ülésén maradt válasz nélkül a diplomás bérminimum bevezetésének követelésével is megerősített bérkövetelésünk. (Erről bővebb tudósítás itt >>   http://www.mkksz.org.hu/index.php/2-uncategorised/733-a-kormanyzat-nem-erzekeli-a-sztrajkveszelyt-a-kozszolgalati-erdekegyezteto-forum-kef-soros-uleserol-jelentjuk )

 

Ismeretes, hogy követeléseink az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) november 29-i ülésén is napirendre kerülnek. A 2017 nyár elején tartott sztrájkunkat két fordulóban – akkor érdeminek tűnő – bértárgyalások követték a BM vezetőivel, ám ezek augusztus végén a másik fél hallgatásával megszakadtak. Az MKKSZ ÖDOSZT Elnöksége november 22-én, tartott ülésén ezért úgy határozott, hogy ezt az intézményes érdekegyeztetési alkalmat, tehát az OKÉT november 29-i ülését még bevárja.

 

Döntöttünk arról, hogy amennyiben az OKÉT legközelebbi ülése is eredménytelenül múlik el, és a Kormány ezzel ismételten nem válaszol a folyamatosan fenntartott sztrájktárgyalási folyamatban, az MKKSZ önkormányzati munkahelyeken működő szervezeteiben elkezdjük a sztrájkhajlandóságot bizonyító aláírások gyűjtését.

 

E döntés indokaiként alábbiakban megismételjük a nyáron átadott követeléseket:

 

1. Akit 2017-ben az önkormányzatoknál nem érintett semmiféle központi bérintézkedés, az 2017. október 1-től a bérminimum 25 %-os emelésével azonos mértékben kapjon bérkiegészítést.

 

2.        Követeljük, hogy 2018. január 1-től épüljön be a keresetekbe ez a 2017. évi 25 %-os bérkiegészítés, és erre épüljön egy tovább 2018. évi keresetemelés, amely mértékében érje el legalább a bérminimum emelésével megegyező 12 %-ot.

 

 3.        Követelünk egy 3 éves bérmegállapodást, mely szerint a béremelés érje el összesen a keresetek 50 %-os mértékét. Ennek alapja a 2017. évi 25 %-os, a beépülése után egy 2018. évi 12 %-os emelés, és ebben az esetben 2019-re 7 %-os emelés indokolt, hogy az egymásra épülő emelések hatása összességében tényleg 50%-os béremelést eredményezzen.

 

 4.        Amennyiben a bérkiegészítéssel kapcsolatos követelés nem valósul meg, abban az esetben követeljük – több szakszervezet és az önkormányzati szövetségek közös követelése alapján – a közszolgálati tisztviselőkre 2008-tól érvényes, így 9 éve változatlan 38.650 Ft-os illetményalapot 2018. január 1-től 60.000 Ft-ra emelni.

 

 5.        Követeljük vissza az önkormányzati köztisztviselők ünnepét, a Köztisztviselők Napját a Kttv. 2016. július 1-i állapotának megfelelően.

 

Ezeket a sztrájkköveteléseket az ÖDOSZT 2017. június 7-i tanácskozása az 1/2017. (VI. 7.) ÖDOSZT határozatával fogadta el.

 

Időközben – számos körülmény változása, az átlagbér más ágazatokban és a versenypiacon tapasztalt mintegy 12-13 % -os emelkedése, az infláció alakulása, és a megélhetési költségek látható elfutása miatt is – az MKKSZ a kormányzati döntéshozatalhoz jobban igazodó javaslatokkal is élt:

 

Ebben az MKKSZ azt követeli, hogy a 2018-as bérmegállapodásban foglaltakhoz képest változva, a reálfolyamatokat elismerő módon, a minimálbér 2018. január 1-től (138 ezer Ft helyett) bruttó 145 ezer, a szakképzett bérminimum (180,5 ezer Ft helyett) 188,5 ezer forint legyen, és új, harmadik kategóriaként indítványozzuk és követeljük a DIPLOMÁS BÉRMINIMUM bevezetését 245 ezer forint mértékben.

 

Ezzel akarjuk garantálni valamennyi diplomás közszolgálati dolgozó minimális elismerését, hiszen képzettségüket, tudásukat és felelősségüket az alulról érkező minimálbéres nyomás miatt összeroppanó bértáblák már évek óta nem tudják kifejezni, érvényesíteni és garantálni.

 

Az önkormányzatokban dolgozó köztisztviselőknek – azon túl, hogy követeléseinket hosszú évek óta válasz nélkül hagyja a kormányzat – e hét keddtől még egy arculcsapást kell elviselniük. Azon a napon, amikor ülésezett a KÉF, amikor az érdekegyeztetési oldalak országos képviseletre jogosított képviselői egy teremben ültek, az ülést követő órákban három egyéni képviselő által aláírt indítvánnyal törvényjavaslatot nyújtottak be az országgyűlési köztisztviselők életpályájának, és az eddigitől eltérő számítási módon létrejövő javadalmazásának érdekében. A felsőfokú végzettségű kezdő bér mintegy 450 ezer Ft!  Az iromány linkje itt>>> http://www.parlament.hu/irom40/18565/18565.pdf

 

Az MKKSZ az elmúlt napokban számos felháborodott e-mailt kapott:

 

Tisztelt Boros Péterné!

 

Véleményem szerint a sztrájkfenyegetés kevés, az egy hetes sztrájkot meg kell tartani!

 

Aki tud, csatlakozzon, ha csak akkor veszi ki a szabadságát úgy, de meg kell tartani a sztrájkot. Évek óta csak az ígérgetést halljuk. Miért ér kevesebbet a mi munkánk, mint a környező szférákban, miért érünk kevesebbet? Felháborítónak tartom, hogy az önkormányzati köztisztviselőkkel nem törődik senki. A tapasztalt, szaktudással rendelkező emberek elmennek és igazuk van! Mi a drágább, betanítani egy új embert, aki számtalan hibát fog elkövetni és lehet, hogy végzettsége sincs az adott munkához, mert ennyi pénzért szakembert nem fognak találni vagy felfogni végre, hogy törődni kell az emberekkel. Az önkormányzatoknál megvalósult bérrendezésről pedig csak annyit, hogy az ügykezelők illetve egyéb köztisztviselők 5.000-10.000 Ft keresetnövelése annak érdekében, hogy legalább a minimálbért elérjék nem nevezhető bérrendezésnek. 

 

Véleményem szerint eljött az idő, hogy mi is ultimátumot adjunk! Fogjunk össze és sztrájkoljunk!

 

 

 

Tisztelt Boros Péterné Elnök Asszony!

 

Tragédia ami jelenleg folyik, sírni tudnék. Nem tudom, önkormányzati köztisztviselőként mit vétettem, hogy nekem, illetve nekünk nem jár béremelés. Nap, mint nap az emberekért dolgozom, dolgozunk lelkiismeretesen, segítőkészen. Nem tudom, mitől vagyok, vagyunk értéktelenebbek, mint egy parlamenti köztisztviselő, akiknek 45 %-os béremelés jár majd.

 

Tisztelettel szeretném kérni, hogy szíveskedjen nagyon komoly megmozdulást, sztrájkot szervezni nagyon rövid időn belül, annak érdekében, hogy ne taposson minket el a kormány, a szakszervezettel együtt. Szükségünk van arra, hogy a média foglalkozzon problémánkkal. Sajnos ez az év is a semmivel, mellébeszéléssel telt el, nincs több idő!

 

Előre is köszönök mindent! Isten áldja meg munkájáért!  

 

 

 

Mindezeket figyelembe véve különösen előrelátó volt az MKKSZ ÖDOSZT ELNÖKSÉG, amikor az OKÉT ülés eredménytelensége esetére a 2/2017. (XI.22.) számú határozatával úgy határozott, hogy egymást követő hullámokban többnapos sztrájksorozatot hirdet.

 

A határozatot alapos vita, a jogszerűség valamennyi szempontjára kiterjedő vizsgálat, és a közelgő választások miatt a felelősség kérdéseire is kiterjedő mérlegelés előzte meg.

 

Külön kérjük azokat a köztisztviselőket (303 hivatalban), ahol történt illetményalapnövelés, hogy ők is csatlakozzanak a sztrájksorozathoz. Ez nem csak szolidaritás miatt fontos, hanem azért is, mert ezeknek az önkormányzatoknak is szüksége van központi forrásra, hiszen a saját erő véges!

 

Úgy határoztunk, hogy tíz éve elismerés nélkül, egyre romló körülmények között végzett áldozatkész munkánk – amelynek terhelése az egyre növekvő elvándorlás miatt folyamatosan növekszik – méltó bérét sztrájksorozattal próbáljuk kikényszeríteni.

 

Akciónkkal fel kívánjuk hívni a társadalom figyelmét, és egyben a helyi lakossághoz is fordulunk, amely előző sztrájkjaink alatt is megértéssel és szolidaritással fogadta lépéseinket.

 

KÖVETELÉSEINK VÁLASZ NÉLKÜL HAGYÁSA ESETÉN

 

2o18. január 12. péntek és 15. hétfői napokra (2 napos), ennek eredménytelen eltelte esetén

 

2018. február 15. csütörtök, 16. péntek, és 19. hétfői napokra (3 napos), ennek eredménytelen eltelte esetén

 

2018. március 7. szerda, 8. csütörtök, 9. péntek és 10. szombat (4 napos) napokra egész napos sztrájkot hirdetünk.

 

A jogilag korrekt sztrájkszervezési eljárásban számos szempontot kell kövessünk. Szervezési segédanyagaink összegyűjtve, egyetlen link alatt fellelhetők lesznek az MKKSZ honlapján. Itt számos jogszabály, Megállapodás, adatlap, forgatókönyv, a leggyakrabban felmerülő problémák jegyzéke, és a vonatkozó válaszok is hamarosan felkerülnek. Az időközben megszövegezett és közérthető formában interneten is elérhetővé tett szakpolitikai és közpolitikai anyagainkból központi szolgáltatásként válogatást és segédanyagokat is biztosítunk majd a sztrájkok ideje alatt együtt lévő kollégák számára.

 

 

 

VÉDJÜK MEG ÉRTÉKEINKET ÉS ÉRDEKEINKET!                          

 

ÁLLJUNK KI A JOGAINKÉRT!

 

Forróvonal: Árva János MKKSZ alelnök +3620/943-66-08

 

2017. november 22.

 

 

 

Dr. File Beáta                                              Boros Péterné

 

MKKSZ ÖDOSZT elnöke                                 MKKSZ elnöke

 

 


 

  • Kétezerrel kevesebb fizikai munkás dolgozott a boltokban áprilisban, mint év elején. Pedig a boltos bérek is emelkedtek. A létszám a kisebb boltokban zsugorodott. Egyébként a kis- és közepes boltos vállalkozásoknál...

  • Ne hagyjuk magunkat agyonnyomni a sok munka által – komoly hatása lehet a szív egészségére nézve. Ha túl nagy a nyomás rajtunk, szabálytalan szívverés is kialakulhat – írja a napidoktor.hu.

  • Duplán rossz helyzetben van több tízezer nyugdíjas: egyrészt hiába vár arra, hogy beköltözhessen egy szociális intézménybe, másrészt ha sikerrel be is kerül, korántsem biztos, hogy ki tudja fizetni ellátási költségeit...

  •  A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete a Múzeumok Éjszakájára szervezett egy tüntetést, mellyel a múzeumi dolgozók alacsony bérére kívánták felhívni a figyelmet – írja a pecsma.hu.

  • Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot,...

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában