Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

2014. március/első szám

Ajánlások rövid és közép távú intézkedésekre

Az MKKSZ javaslatai a közszolgálati dolgozók kereseti helyzetének a javítására

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének női delegációja, január végén, a közszolgálati dolgozók kereseti helyzetének javítási lehetőségeiről is tanácskozott Lázár Jánossal, a miniszterelnökséget vezető államtitkárral. A találkozó alkalmából, többek között, megállapodtak abban, hogy az MKKSZ szakértői, összefoglalják és elkészítik a közszolgálati munkavállalók bér-, jövedelem- és szociálpolitikai helyzetének javítására vonatkozó - elsősorban érdekképviseleti nézőpontú - javaslataikat, amelyről hamarosan újból egyeztetnek.

Az MKKSZ hírlevelében nyilvánosságra hozza a miniszterelnökséget vezető államtitkárnak átadott, a közszolgálati dolgozók kereseti helyzetének a javításáról szóló rövid és középtávú intézkedésekre készített szakszervezeti ajánlásokat.
Bővebben...

Az elmúlt hat évben a közszolgálati keresetek reálértéke drasztikusan csökkent. Ennek oka mindenekelőtt az, hogy a bértarifák hat éve változatlanok, megszűnt a 13. havi fizetés, jutalmazásra nincs forrás, és jelentősen csökkentek (vagy végképp megvonták) a béren kívüli juttatásokat.
Bővebben...

Az MKKSZ a jelenlegi helyzet fokozatos javítása érdekében kidolgozna egy több évre szóló bérfelzárkóztatási programot. A bérfelzárkóztatási program rövidtávú célja a közszolgálati keresetek reálérték csökkenésének megállítása, majd érezhető növekedése.
Bővebben...

A bér felzárkóztatási programmal egyenértékű fontosságúnak tekintjük a jelenlegi (helyenként szinte áttekinthetetlen) közszolgálati bérrendszerek felülvizsgálatát. Szakszervezetünk egy olyan bérrendszer kidolgozásában érdekelt, amely kifejezi a közszféra egyetemlegességét, ugyanakkor lehetőséget ad az egyes foglalkozási ágak indokolt különbözőségeinek megteremtésére.
Bővebben...

A közszolgálati bér és juttatási rendszer generális átalakítását megelőzően szakszervezetünk elengedhetetlenül szükségesnek tartja a jelenleg hatályos közszolgálati illetménytételek (köztisztviselői, kormánytisztviselői, közalkalmazotti illetménytáblák) - az általános nyugdíjkorhatár növekedése miatt, azzal összhangban történő - két-három fizetési fokozattal történő kiegészítését.
Bővebben...

Javasoljuk azt is, hogy a költségvetési intézményekben dolgozók béren kívüli ellátásának rendszere - jogállástól függetlenül - egységes legyen és a juttatások mértéke (fokozatosan) azonos értéket tartalmazzon.
Bővebben...

Az MKKSZ indokoltnak tartja azt, hogy a közszféra munkavállalói számára megmaradjanak (vagy visszatérjenek) a sajátos (nemzetközi gyakorlatban is meglévő) közszolgálati juttatások.
Bővebben...

Álláspontunk szerint változtatni kell a közszolgálati bérfinanszírozás rendszerén is.
Bővebben...