Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete

2014. március/második szám

Ajánlások a kormánynak

Az MKKSZ javaslatai a közszolgálati életpálya modellhez

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének női delegációja, január végén, a közszolgálati életpálya modell megvalósulásáról is tanácskozott Lázár Jánossal, a miniszterelnökséget vezető államtitkárral. A találkozó alkalmából, többek között, megállapodtak abban, hogy az MKKSZ szakértői összefoglalják elképzeléseiket és javaslataikat egy olyan közszolgálati életpálya modell bevezetéséről, amely garantálja a kiszámíthatóságot, bizonyos mértékben a foglalkoztatási biztonságot ad, és szavatolja az érdemeken alapuló előmenetelt. Ezekről a kérdésekről hamarosan újból egyeztetnek.

Az MKKSZ hírlevelében nyilvánosságra hozza a miniszterelnökséget vezető államtitkárnak átadott, a közszolgálati életpálya modellhez kapcsolódó MKKSZ ajánlásokat.
Bővebben...

Az első Fidesz kormány időszakában megalkotott a 2001-től hatályos Ktv., (vagy ahogy mi mondtuk a közszolgálati életpályatörvény), akkor a karrierelvű és európai színvonalú életpályamodell bevezetését tette lehetővé. Az a törvény garantálta a kiszámíthatóságot, bizonyos mértékben a foglalkoztatási biztonságot, és szavatolta az érdemeken alapuló előmenetelt.
Bővebben...

Az MKKSZ-nek vagy egy 17 évre visszanyúló adatgyűjtése a közigazgatási létszámcsökkentésekről.
Bővebben....

Az új Kttv-vel kapcsolatban a legnagyobb aggályunk a méltatlanság, a bizalom vesztés és a vezetői értékrendhez történő alkalmazkodás értelmezése körül volt, illetve van.
Bővebben...

Az nem vitatható, hogy a jó minőségű közszolgáltatáshoz az ellátandó feladatokkal arányos foglalkoztatotti létszám kell. Szerintünk ebből az következik, hogy a feladatok növekedésével összhangban a többlet feladatokhoz, többlet létszámot kell biztosítani.
Bővebben...

Gyakorló szakemberek napi tapasztalata az, hogy rendkívül rossz minőségű a jogszabályi környezet.
Bővebben...

Első: a kvalifikáltság
Második: a feladat, a munkakör, a felelősség tartalma
Harmadik: a teljesítmény
Negyedik: a szolgálati idő
Bővebben...

Az MKKSZ indokoltnak tartja azt, hogy a közszféra munkavállalói számára megmaradjanak (vagy visszatérjenek) a sajátos (nemzetközi gyakorlatban is meglévő) közszolgálati juttatások.
Bővebben...

Az MKKSZ a színvonalas és az esélyegyenlőséget megteremtő közszolgálati szociálpolitika megteremtésében érdekelt.
Bővebben...

Általános tapasztalat az, hogy a válságkezelés ott volt eredményes, és mindenki számára elfogadható megoldásokat jelentő, ahol széleskörű, a szociális partnereket érdemi módon kezelő érdekegyeztetés történt.
Bővebben...