ELŐSZÖR SZERVEZTÜK MEG A KÖZIGAZGATÁS NAPJÁT

Megjelent: 2017. július 03. hétfő

ÜNNEPÜNKNEK ÚJ NEVET ADTUNK – AZ MKKSZ MEGKÜZD A RÉGI TARTALOMÉRT!

 

Az MKKSZ hívására történelmi helyen, az Újvárosháza Dísztermében gyűltek össze Magyarország köztisztviselői, kormánytisztviselői, állami tisztviselői a központi igazgatás, a területi kormányhivatalok, és az önkormányzati hivatalok állományából egyaránt. Közös fellépésünk a hivatási tradíciók, a szakmai etika és a szolgálati ethosz mellett kiállva, a magyar közigazgatás egységének megóvása érdekében szerveződött meg a régi-új ünnepen, július elsején.

 

 

A Köztisztviselők Napja a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete (MKKSZ) javaslatára először 1997 nyarán szerveződött meg, mint a közigazgatásban dolgozók ünnepe, munkaszüneti nap, és kiemelt alkalom a társadalmi figyelem megragadására, a találkozásra az igazgatás és a lakosság emberei között.

A közigazgatás, a hatósági szolgáltatások nyújtása elkötelezettség, hivatás és közszolgálat egyszerre. Ezt ismerte el és intézményesítette az Országgyűlés, amikor 1998-ban, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 1992. július 1-i életbe lépésére emlékezve törvényesen is ünneppé, majd 2001-benmunkaszüneti nappá is nyilvánította ezt az évnapot.

Ezen a napon két évtizedig közös programok, sportversenyek, tisztviselői kirándulások, bálok és klubestek sora adott alkalmat arra, hogy – bár a hivatalok aznap zárva maradtak – az állampolgárok és az életüknek törvényes, működő, szolgáltató keretet biztosító közszolgák közvetlenül ismerkedjenek, találkozzanak. Ez a nap volt alkalom arra is. hogy a legkiválóbbak kitüntetésben és jutalomban részesüljenek. 

Amikor 2011. június 20-án a Parlament úgy döntött, hogy ezentúl, július elseje a Közszolgálati Tisztviselők Napja legyen, átmenetileg úgy látszott, kormányzati és törvényhozói akarat is erősíti a teljes magyar közigazgatás egységét. Ezt igazolták az akkor beinduló életpálya-modellről szóló tárgyalások is.

Sajnos a közelmúlt azt bizonyítja, hogy végül azok a szándékok kerekedtek felül, amelyek a közigazgatás szintjeit megosztva, olykor egymás ellen hangolva, az ott dolgozók képzését, kinevezésük, előmenetelük és javadalmazásuk egységes rendjét megbontva és összezavarva elkezdték felszámolni a magyar közigazgatás szakmai, szervezeti és morális egységét.

Ezt a folyamatot betetézve, és a szimbólumok, a szakmai identitás szintjén is ártó döntéssel – a területet felügyelő miniszter, Lázár János egyéni képviselői indítványa alapján – az Országgyűlés a 2011. évi CXCIX. törvény 2017. január elsején életbe lépő módosításával eltörölte a közigazgatás munkaszüneti napját.

Az MKKSZ – miközben továbbra is küzd az önkormányzati köztisztviselők helyzetének méltó megoldásáért, s két önkormányzati sztrájk szervezése után most éppen az Államkincstár dolgozóiért is kiállva kénytelen a munkabeszüntetés fegyveréhez nyúlni – azért szervezett országos ünnepet és szakmai nagyrendezvényt Budapestre, hogy értékválasztását egyszerre tegye nyilvánvalóvá a Kormány, a saját tagjai, és valamennyi közigazgatási dolgozó előtt.

A Váci utca világhíres fémoszlopos palotája nagytermében összegyűltek –közel kétszázan–közigazgatási szakemberek, polgármesterek, jegyzők, s mellettük méltó képviselete volt a közigazgatásban dolgozó ügyintézői, ügykezelői és fizikai dolgozók közösségének is, akik most különösen kárvallottjai a már 9 éve elmaradt béremeléseknek.

A rendezvény, az új nevén A KÖZIGAZGATÁS NAPJA házigazdája az MKKSZ elnöke, Boros Péterné megnyitó szavaiban (a beszédhez katt ide)  idézte Lázár János miniszter út két éve elhangzott szavait;

 „a megvalósuló bérfejlesztés során elsősorban azoknak a bérét kell növelni, akik például érdemi ügyintézőként az önkormányzatoknál 80-100 ezer forint nettót keresnek. Az ő esetükben az 50%-os fizetésemelés sem kizárt. ….., mert egy tisztviselőnek a helyi középosztályhoz kell tartozni.”

És következett még egy miniszteri idézet:

„a köztisztviselők megérdemlik a magasabb színvonalú elismerést, megérdemlik a kiszámíthatóbb életpályát, de erre szükség is van, mert a legtöbbet az ország, az állam polgárai nyerik azzal, ha a közigazgatásban dolgozók elégedettek helyzetükkel.”

Boros Péterné azzal a meggyőződéssel zárta szavait, hogy a történelmi falak között egy közigazgatástörténeti eseményt hoznak létre a megjelentek, új szakasz, új időszámítás indulhat a KÖZIGAZGATÁS NAPJA meghirdetésével!

 

Tarlós István, Budapest főpolgármestere, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége elnöke köszöntőjében kiemelte, a tartós életvitelre készülő társadalmakban, és azokban, amelyek ténylegesen is hosszan álltak fenn, a közszolgákat mindig megbecsülték. Az állami és az önkormányzati igazgatás egyaránt fontos, lényegében pedig egy – jegyezte meg. Ez egy szektor, s valamennyien a közt szolgálják. Köszönet érte!  – tette hozzá.

Bárdos Judit főtitkár (BRDSZ) rámutatott; segítséget kérni is kell bátorság! Márpedig ma már ott tartunk, hogy az igazgatott és irányított társadalom segítségét kell kérnünk, ha közben azért kiállunk önmagunkért is.

Acsay Ákos, Nőtincs polgármestere, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetségének alelnöke azt mondta; Csak azért is ünnepelni jöttünk!– és hozzátette: nem csak külföldre irányuló elvándorlás van, de az ország is lassan felborul, az életkilátásaikat elvesztő településeket elhagyják, akik még lépni képesek. De már az ő számuk is csökken. (A teljes beszédhez katt ide)

Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, a Magyar Faluszövetség elnöke talán mindenkinél avatottabb személyként az ezer éves magyar állam lényegéről, rendeltetéséről, a hazát körül vevő hitekről és reményekről beszélt. A szolgák, a közszolgák méltóságáról beszélt, és az alázatról, amit a szolga urától kaphat, „mert a mi urunk a magyar nép!” – tette hozzá.

Dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke együttműködést sürgetett az ország érdekében, mert létfontosságú, mi történik a nemzettel, s ebben az államigazgatásban egységre van szükség; a követelményekben és a bérekben is egyenlőség kell! – mondotta.

Pergő Margit, Berhida polgármestere, a TÖOSZ alelnöke kiállt az önkormányzatok szabadsága, és a közigazgatás egysége mellett, határozottan támogatva az MKKSZ törekvéseit, 60 ezer forintos illetményalapot követelt a kilencedik éve változatlan 38 650 forint helyett.

Veres Ildikó, az MKKSZ alelnöke felidézte a húsz éve megtartott első Köztisztviselők Napját, a Nyíregyházán sportcsarnokban tartott országos ünnepet, miniszterrel, államtitkárral, valamennyi megye méltó képviseletével, munkaszünettel és társadalmi figyelemmel.

Minderre rárímelt Fehér József volt MKKSZ főtitkár intő szava, aki Deák Ferencet idézte; „Minden válságos időben a dicső múltból merítünk erőt.”

Hogyan alakul a jövő, még nem tudhatjuk, de sokak fülében még hazafelé tartva is ott visszhangozhat Magyary Zoltán felidézett mondata;

 „ A közhivatalnokok nem a pártokat, vagy az osztályokat, hanem a nemzetet szolgálják.” 

 

Azt, hogy itt hivatásrendi találkozó, a saját szakmát is megtisztelő polgári esemény zajlott, s nem politikai tüntetés, leginkább az bizonyítja, ahogy a terem tényleg kivételes akusztikáját közös élménnyé tette Oravecz György zongoraművész és Albert Péter színművész fellépése. Liszt Ferenc rapszódiái, és veretes magyar szövegek zengtek fel segítségükkel.

Folytatás és új kezdet tehát a KÖZIGAZGATÁS NAPJA, amely – ha az adott önkormányzati testületek úgy döntenek – továbbra is lehet a helyi köztisztviselőknek munkaszüneti nap, de azt az állam már nem fizeti. És nem kiemelt ünnep, nem munkaszünet e nyári nap ma még a megyei és járási kormányhivatalokban, a minisztériumokban.

Az MKKSZ vezetése szerint pontosan azok az okok és indokok erősítik az ünnep megtartását, egységesítését, amelyek miatt azt eredetileg létrehozni javasolták.

Önbecsülés, szakmai minőségtudat, szolgálati etika és a mindezekhez rendelt társadalmi figyelem és lakossági megbecsültség. Az MKKSZ vezető testületei nem hagynak fel a reménnyel, miszerint lehetséges hatékony, szolgáló és eredményes közigazgatás. Vallják, hogy ennek belső világát egységesnek kell megtartani, és küzdenek a különböző területi vagy beosztási csoportokat megosztó, a felelősségi, a szakpolitikai és a jogvédelmi, adatnyilvánossági viszonyokat összezavaró, naponta változó jogi szabályozások ellen.

A KÖZIGAZGATÁS NAPJA az európai és jogállami viszonyok megőrzése, megerősítése, és alkalom a legkiválóbbak elismerésére, jutalmazására. És kirándulások, sportversenyek, konferenciák és tanácskozások napja. A magyar közigazgatás egységét óvó, erősítő és ünneplő alkalom.

Budapest 2017. 07. 01.  

Boros Péterné

 

A sajtóban megjelent hírek:

HírTV

Lánchíd Rádió

Népszava

Népszava

Magyar Hírlap

ATV

Híradó

Magyar Nemzet

RTL klub

ATV

Orbán Viktor levelet küldött a sztrájkra készülő közszolgáknak

 


 

  • Kétezerrel kevesebb fizikai munkás dolgozott a boltokban áprilisban, mint év elején. Pedig a boltos bérek is emelkedtek. A létszám a kisebb boltokban zsugorodott. Egyébként a kis- és közepes boltos vállalkozásoknál...

  • Ne hagyjuk magunkat agyonnyomni a sok munka által – komoly hatása lehet a szív egészségére nézve. Ha túl nagy a nyomás rajtunk, szabálytalan szívverés is kialakulhat – írja a napidoktor.hu.

  • Duplán rossz helyzetben van több tízezer nyugdíjas: egyrészt hiába vár arra, hogy beköltözhessen egy szociális intézménybe, másrészt ha sikerrel be is kerül, korántsem biztos, hogy ki tudja fizetni ellátási költségeit...

  •  A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete a Múzeumok Éjszakájára szervezett egy tüntetést, mellyel a múzeumi dolgozók alacsony bérére kívánták felhívni a figyelmet – írja a pecsma.hu.

  • Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot,...

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában